Rreth DVD-së
Përherë mes jush

Rreth albumit
Çdo gjë është e mundur

Tekste nga albumi
Malli
Line  

- Information Page in English

- E vërteta mbi tragjedinë!

- Poezi shkruar për Anitën

- Aktualitet